راه اندازی دوربین مداربسته استان سازمان تعاون روستایی استان همدان