خدمات ما

مشتریان ما در این زمینه

شرکت پخش اوستا هگمتانه

میکروتیک

سازمان تعاون روستایی استان همدان

طراحی و راه اندازی شبکه بی سیم، پشتیبانی شبکه، راه اندازی یکپارچه شبکه استانی، دوربین مداربسته