آموزشکده فنی زینب کبری

طراحی و راه اندازی شبکه بی سیم

شرکت پخش اوستا هگمتانه

میکروتیک

اداره کل دامپزشکی استان همدان

پشتیبانی شبکه

کارخانه پارت الکترو سینا

وب سایت و پشتیبانی

سازمان تعاون روستایی استان همدان

طراحی و راه اندازی شبکه بی سیم، پشتیبانی شبکه، راه اندازی یکپارچه شبکه استانی، دوربین مداربسته

شرکت سام ترکیه

وب سایت

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

پشتیبانی شبکه و نرم افزار